Scherp op Participatie

Onder de titel Scherp op Participatie werkt Isaäk samen met diverse ondernemingsraden van Sociale Werkbedrijven. Doel is dat de verschillende partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van de Participatiewet beter met elkaar gaan samenwerken. Dat is namelijk hard nodig. Zo blijkt uit trendrapportages van het UWV en recent onderzoek van de Inspectie-SZW dat de prestaties van […]

Jolanda kandidaat Tweede Kamer

Jolanda staat op de lijst van De Burgerbeweging! Dat is een nieuwe partij. Of beter gezegd: een buiten-parlementaire partij die toch meedoet met de verkiezingen. Het is een beweging waarin mensen zich verenigen die op kleinere schaal in concrete projecten laten zien hoe we zelf in staat zijn dingen voor elkaar te krijgen. De kandidaten […]

Durfik Sabbatical (pilot): 10-13 mei 2016

Unieke mogelijkheid! En deelname tegen kostprijs. Komeet organiseert een sabbatical van vier dagen, waarin je ervaart, reist en stappen zetten ten aanzien van je persoonlijke ontwikkeling, je loopbaan en je eigen vitaliteit. Voor de eerste keer tegen kostprijs, dus 295 euro voor vier dagen = programma + verblijf + drie maaltijden per dag + een […]

Rijke Waarden

In opdracht van FNVWerkt.nl en FNV Kaderacademie presenteert Isaäk de film Rijke Waarden. De Burcht, het voormalige gebouw van de Diamantbewerkersbond, in Amsterdam blijkt een mooi decor om te laten zien dat de vakbeweging al 125 jaar staat voor Rijke Waarden. Duidelijk geïnspireerd op het tv-programma Andere Tijden toont de film hoe het gebouwontwerp van […]

Het kan ook anders: denk eens lateraal.

Waar of niet waar: Er is een plaats op aarde waar de wind altijd uit het noorden waait. Als je gewoon logisch nadenkt, zul je waarschijnlijk zeggen dat het niet kan en dus niet waar is. Heel misschien, als je creatief denkt, bedenk je een oplossing en is de stelling dus waar. En achteraf is […]

Crisis en OR: Adviseren onder spanning

Ondernemingsraden hebben op grote schaal te maken met bezuinigingen, afslanking, samenwerking, reorganisatie. In de zorg en (semi-)publieke sector daarbij met sterk veranderende regelgeving en stevige taakstellingen. Ingewikkelde adviestrajecten dus voor de OR. Maar wat veel meer speelt is dat er spanning staat op de besluitvorming en voelbaar is binnen de organisatie. De OR moet zich […]

Creativiteit? Ja!

Een vraag: In een mand zitten vier paar blauwe sokken en zes paar paarse. Hoeveel sokken moet je er minimaal en achter elkaar uitnemen om zeker te zijn dat je een bij elkaar passend paar hebt? Sommige mensen weten direct het antwoord. Veel meer mensen vinden dit lastig. Het vraagt een nèt andere manier van […]