Rijke Waarden

IMG_0314In opdracht van FNVWerkt.nl en FNV Kaderacademie presenteert Isaäk de film Rijke Waarden. De Burcht, het voormalige gebouw van de Diamantbewerkersbond, in Amsterdam blijkt een mooi decor om te laten zien dat de vakbeweging al 125 jaar staat voor Rijke Waarden. Duidelijk geïnspireerd op het tv-programma Andere Tijden toont de film hoe het gebouwontwerp van architect Berlage en de schilderingen van kunstenaar Roland Holst hand in hand gaan met drie centrale lijnen en onderliggende waarden van de vakbeweging, ook de moderne:

  • de meest klassieke lijn: het door strijd behalen van resultaat, tegenwoordig bijvoorbeeld via organizing
  • ontwikkeling, ontplooiing en verheffing van mensen, nu zijn dat bijvoorbeeld trainingen, is dat OR-werk of gebruik van social media
  • het vormen van een netwerk van leden, nu zouden we spreken van een community, waarin leden elkaar op diverse manieren steunen, zoals via peer-to-peer loopbaanadvies. De nieuwste uiting hiervan is de website www.fnvwerkt.nl, waarop leden met elkaar kunnen communiceren.

De film wordt gebruikt binnen de Kaderacademie van FNV en biedt tevens een goede opmaat voor discussie over de toekomst van de vakbeweging.