Toshiro
Kanamori

meesterkanamori ‘Als één iemand niet gelukkig is, dan is niemand gelukkig.’ Hoe zou meester Kanamori jouw team tot één geheel smeden? Verbinding, wederzijds respect, vriendschap en zelfreflectie is de focus van deze Japanse (school)meester. De essentie van Kanamor is accepteer jezelf en treedt van daar uit de wereld tegemoet. Veel onderwijssystemen zien een bepaalde ontwikkeling als goed of volmaakt en proberen alle kinderen daar naar te modelleren. Kanamori doet het anders en laat zien dat er iets bijzonders gebeurt als je uitgaat van de kracht en mogelijkheden van kinderen. Hij leert elk kind zijn eigen waarde kennen en leert hen ook zo te kijken naar andere kinderen, het collectief van de klas of de school. Elk kind maakt volwaardig deel uit van de gemeenschap. Kinderen blijken dan competenties te hebben waar je als volwassene met recht jaloers op zou zijn. De nadruk ligt bij Kanamori niet op ‘je mannetje staan’ of ‘van je af leren bijten’, maar juist op delen, luisteren en verbinden. Niet tegen problemen of eigen onvolmaaktheid vechten, maar deze accepteren en tegemoet treden.

Kanamori wijkt hierin flink af van wat in Japan normaal is in het onderwijs. Dat gaat uit van dezelfde boeken en dezelfde trainingen voor alle kinderen. Zijn focus op kinderen die zelf goed kunnen nadenken en goed voor zichzelf en anderen zijn is een uitwerking van het werk van eerdere Japanse pedagogen, die rond de Tweede Wereldoorlog nog vervolgd werden voor deze vernieuwende onderwijsideeën. Kanamori heeft de lijn van deze ‘vrije leerkrachten’ met succes doorgezet: in 1997 krijgt hij een belangrijke onderwijsprijs voor zijn werk en zijn ideeën worden in steeds meer onderwijsprogramma’s vertaald. In 2003 krijgt hij Internationale erkenning met de film ‘Children Full of Life’, over het dagelijks leven van groep 6 in Kanazawa,. Toshiro Kanamori, 1947, Japans pedagoog en filosoof staat symbool voor ons uitgangspunt #hetkanookanders en #binnenstebuiten ‘Als één kind niet gelukkig is, dan is niemand gelukkig.’