Hannah
Arendt

hannah-arendt

‘Forgiveness is the key to action and freedom’
Met wie verschil jij van mening en zou je wel eens om de tafel willen zitten? Een tafel verbindt mensen en schept ruimte om een meningsverschil van verschillende kanten te bespreken.

De Duitse Hannah Arendt (1906-1975) was een van de meest invloedrijke politieke theoretici van de 20e eeuw. Ze had een romance met Martin Heidegger, ontmoette Albert Camus en Jean-Paul Sartre, woonde in Frankrijk en de VS. Ze leefde voor de filosofie.
Arendt beschrijft de zin van politiek als ruimte die er is tussen mensen. De metafoor van de tafel is treffend: deze verbindt mensen door ze aan tafel te brengen, maar schept ook ruimte om een meningsverschil op tafel te leggen en van verschillende kanten te bespreken. Dit idee van ruimte in nog steeds goed bruikbaar.

‘Niemand heeft het recht te gehoorzamen.’

Wat Arendt primair interesseerde was de vraag hoe iemand die tijdens het middageten vol overgave luisterde naar het 21e concert voor orkest en piano van Mozart, vervolgens aan zijn bureau een decreet tekende voor het transport van duizend joden naar Theresienstadt. Langzamerhand kwam ze tot het inzicht dat elke deporteur als een normale ambtenaar een radertje vormde in het hele proces van vernietiging. Het kwaad was daardoor opgesplitst en ontdaan van zijn gruwelijkheid; het kwaad werd zo banaal. Eichmann was daarvan een treffend voorbeeld. Hij bleek niet zozeer gedreven door een ideologie maar voerde eenvoudigweg zijn taken uit, als saaie manager. Het kwade was niet actief in hem aanwezig, maar het vermogen om zelfstandig te oordelen afwezig.

Hannah Arendt staat symbool voor ons uitgangspunt  #alsjewilmaakjehetverschil.