Etty
Hillesum

etty-hillesum
‘De omstandigheden, de goede en de slechte, moet men aanvaarden, wat niet belemmert dat men zijn leven eraan kan wijden de slechte te verbeteren.’ (dagboek 1942)

‘En dat wordt me steeds duidelijker: hoe het alles bij je leven hoort en niet ontkend mag worden: je treurigheid en vermoeidheid en ook je overmoedigheid en je vergissingen en je oppervlakkige momenten en de jalouzie, waartegen je vecht en innerlijke oneerlijkheid, die je herkent. En je moedeloosheid en je overmoedigheid. ’ (1942)

‘Het werkt bij mij altijd van binnen naar buiten, nooit van buiten naar binnen’.
(dagboek 1942).

Etty Hillesum (1914-1943) kreeg bekendheid door de publicatie van haar dagboek, 38 jaar nadat zij in Auschwitz werd vermoord. Kunstenaars, musici, scenarioschrijvers, en theatermakers lieten zich door haar werk inspireren. Het werd over de hele wereld vertaald en gelezen, en bracht een stroom reacties op gang die voortduurt tot op de dag van vandaag.

Etty Hillesum weigert onder te duiken en op 6 juni 1943 gaat zij naar Westerbork, waar ook haar ouders en haar broers inmiddels zijn. Overlevenden van Westerbork zeggen dat Etty in het kamp een ‘lichtende persoonlijkheid’ was, die veel mensen tot steun wist te zijn. Op 7 september wordt zij met haar familie op transport gesteld naar Auschwitz, waar ze op 30 november 1943 overlijdt.

In haar dagboek verwoordde ze haar persoonlijke, innerlijke ontwikkeling te midden van de turbulentie van de Tweede Wereldoorlog en de absurditeiten van de Holocaust. Ze heeft het barbarendom waarin ze leefde het hoofd geboden. Haar stem kleurt haar dagboeken, de liefde, haar onverwoestbaar geloof in de menselijke mogelijkheden, haar intens beleden en beleefde vriendschappen.

Het mooie is dat je als het ware met haar meeleeft: ze schrijft niet achteraf haar inzichten op, nee: ook al haar worstelingen met het leven doorleeft ze op papier. Ze klinkt na zoveel jaar nog altijd ongebroken en hoopgevend. Etty Hillesum ontroert en inspireert. Ze staat symbool voor ons uitgangspunt #binnenstebuiten

Op youtube zijn filmpjes aan Etty Hillesum en haar dagboek gewijd. Zie bijv. het filmpje over de tekeningen die de Duitse tekenaar Roman Kroke n.a.v. het dagboek  heeft gemaakt:  en deel II.

Zie ook een youtube filmpje van Leonie Snatager