Onze aanpak

Met onze ruime ervaring als trainer en coach staan we naast je. We hebben een open en persoonlijke aanpak en vanuit die veilige en vrolijke basis kom je bijna vanzelfsprekend in beweging. We nemen je zoals je bent en versterken je authenticiteit. We leren je respect te hebben voor jezelf en voor anderen en ontwikkelen zo je autonomie. We dagen je uit en leren je zichtbaar te zijn en stimuleren je lef.

Voor onze aanpak hanteren we vier uitgangspunten:

1. #Het kan ook anders:
Buiten de kaders denken en je oordeel loslaten. Innoveren en nieuwe mogelijkheden creeren. Verkennen van nieuwe zienswijzen. Beleven en verrassen. Humor. Spelen. Actief gebruik maken van je zintuigen.

2. #BinnensteBuiten:
Stilstaan bij je binnenwereld. Je gevoelens ervaren, zodat je intensiever leeft en leert. Bezinnen. Trouw zijn aan jezelf en je persoonlijk verbinden met mensen en doelen. Weten wat je raakt en dat uitdragen.

3. #OndersteBoven:
Beweging creeren van onderop, door co-creatie en synergie. Groot denken en klein beginnen. Samen een avontuur aan gaan en de dingen zich laten ontvouwen, zodat er energie en draagvlak ontstaat.

4. #Als je wil maak je het verschil:
Persoonlijk leiderschap. Willen en Doen. Het lef hebben de dingen te doen die je echt wilt doen. Je verbinden met de buitenwereld. Leven vanuit je hart en met je ziel.

Klein maar niet alleen

Komeet is een klein bureau met een enorm netwerk van bewezen, excellente professionals, waar we persoonlijk voor in staan en die we betrekken bij onze (maatwerk)programma’s. We kennen trainers, acteurs, advocaten, boeren, (web)designers, filmmakers, kapiteins, financieel deskundigen, schrijvers, architecten, HRM-specialisten en beeldend kunstenaars. En paardenmenners, koks, timmerlui, apenonderzoekers, muzikanten en theatermakers…..

Meer weten?

Neem dan contact met ons op.