OR – Conflictcoaching

De echte reden van het conflict komt boven water en er is een basis voor een constructief overleg in de toekomst

Komeet heeft jarenlange ervaring in de medezeggenschap. We zijn specialisten in arbeidsverhoudingen en veranderingsprocessen. We weten dat het soms lastig manoeuvreren is. Wanneer is iets “tijdig” of “gewichtig”? En wanneer is informatie volledig? Voelt iedereen zich serieus genomen in het overleg? Snapt de ander waar het je echt om gaat? Verschillende doelgroepen met verschillende belangen. Een verschillende visie of overlegstijl.

Tja… Conflicten in de medezeggenschap horen erbij, ze zijn soms onderdeel van het onderhandelingsspel. Een (sluimerend) conflict kan plotseling escaleren waardoor de situatie op scherp wordt gezet en de standpunten zich verharden. Dan is het raadzaam even een stap opzij te doen en samen met een conflictcoach te kijken waar ingangen zijn voor een duurzame oplossing, want een rechtsgang levert je meestal niet op waar het echt om gaat.

Verschil met rechtspraak
De rechter toetst bijvoorbeeld een procedure op het naleven van de wet. Hij kijkt of de OR tijdig is geïnformeerd. Hij spreekt zich niet uit over het nut van een reorganisatie of de toonzetting van het overleg. Een OR kan met de uitspraak van een rechter een adviesaanvraag afdwingen. Of de OR daardoor meer invloed krijgt op de reorganisatie, is de vraag. Meestal is het zo dat de verstandhouding tussen de beide partijen dan behoorlijk is verziekt.  In een rechtszaak doet de rechter een uitspraak, waarbij het uitgangspunt is dat er recht wordt gedaan aan partijen.De kans op ontevredenheid bij een van de partijen is daarbij zeker aanwezig.

OR organisatieveranderingen

Conflictcoaching gaat uit van het verantwoordelijkheidsbeginsel. Dat houdt in dat de partijen zich verbinden aan het zoeken naar oplossingen die gebaseerd zijn op een win-win situatie: een oplossing waar beide partijen voordeel bij hebben. De conflictcoach begeleidt het totale ontwikkelingsproces, zonder dat sprake is van mediation, arbitrage of rechtspraak. De coach schept duidelijkheid in situaties en standpunten. Een conflictcoach stimuleert het nemen van zelfverantwoordelijkheid voor de manier waarop er wordt overlegd.

De coach geeft handvatten om beter door te vragen en effectief te onderhandelen in een constructieve sfeer. Hard voor de zaak, zacht voor de relatie. Daar worden alle partijen beter van.

Om dit te bereiken zal de focus gericht zijn op het stimuleren dat zowel OR als bestuurder inzien dat verschillen in mensen, meningen en doelstellingen een bron van energie en rijkdom zijn, verrijkend voor mens en organisatie. De conflictcoach is gespecialiseerd in het coachen van mensen om conflictvaardiger te worden en/of om uit een conflict te komen.

Als het overleg tussen OR en bestuurder vastloopt biedt conflictcoaching uitkomst.

We gaan er van uit dat mensen de problemen die ze zelf maken ook zelf kunnen oplossen. We brengen dit proces op gang. Het gaat het niet om gelijk hebben maar om het vinden van een voor beide partijen aanvaardbare oplossing. Het doel is dat er weer een gemeenschappelijk belang ontstaat.

We reiken handvatten aan om het overleg in de toekomst een stevige basis te geven. We geven handvatten om beter door te vragen en effectief te onderhandelen in een constructieve sfeer. Hard voor de zaak, zacht voor de relatie. Daar worden alle partijen beter van.

Wat kun je van een conflictcoach van Komeet verwachten?

  • Vrijwilligheid en vertrouwelijkheid zijn de basis.
  • Komeet neemt geen standpunt in, maar helpt de partijen om zelf een oplossing te vinden die voor beide partijen bevredigend is.
  • Wij vinden het belangrijk dat het ‘klikt’. Een vertrouwensband is een voorwaarde voor een goede samenwerking.
  • We gaan er van uit dat mensen de problemen die ze zelf maken ook zelf kunnen oplossen. Partijen zoeken samen naar een oplossing die voor iedereen aanvaardbaar is. Komeet brengt dit proces op gang.  Het gaat het niet om gelijk hebben, maar om het vinden van  een oplossing die voor iedereen aanvaardbaar is. Het doel is dat er weer een gemeenschappelijk belang ontstaat. Komeet creëert de voorwaarden waaronder partijen weer naar elkaar luisteren èn elkaar begrijpen.

Resultaten van conflictcoaching

  • Er ontstaan creatieve win-win oplossingen voor beide partijen. Vaak komen oplossingen uit de bus die getuigen van grote creativiteit; Partijen erkennen hun aandeel in de situatie. Als zij verschillen in inzicht erkennen, is de verwerking en aanvaarding van wat is geweest veel gemakkelijker;
  • Beide partijen hebben inzicht in de manier waarop ze met elkaar communiceren en de manier waarop conflicten ontstaan en uit de hand lopen;
  • Beide partijen kunnen doorvragen en effectief onderhandelen: hard voor de zaak en zacht voor de relatie;
  • Er is begrip en er is een stevige basis voor constructief overleg.

Conflictcoaching; een stevige basis voor een constructief overleg!

Verder praten? Wacht niet te lang. Jullie medezeggenschap is het waard!

Meer weten?

Neem dan contact met ons op.