Conflict-coaching

Waar mensen samenwerken, kunnen ook conflicten ontstaan. Niets is vervelender dan conflicten op de werkvloer. Een (sluimerend) conflict kan de situatie opeens op scherp zetten. Dan is het raadzaam even een stap opzij te doen en samen met een conflictcoach te kijken waar ingangen zijn voor een duurzame oplossing. Zo kun je het ook bekijken: Verschillen in mensen, meningen en doelstellingen zijn een bron van energie en rijkdom, waarmee je jezelf en je werk kunt verrijken.

Bij conflictcoaching blijven de conflictpartijen zelf de baas over het probleem en is er ruimte voor creatieve gezamenlijke oplossingen. Het voorkomt onnodige beschadiging van relaties en vergroot de conflictvaardigheden. De coach begeleidt het totale ontwikkelingsproces, zonder dat sprake is van mediation, arbitrage of rechtspraak. Conflictcoaching is sneller en goedkoper dan een rechtszaak. Komeet coaches beschikken naast een flinke dosis levenservaring over een adequate opleiding.Natuurlijk vraagt elke situatie om een maatwerk aanpak.

Wat kun je van een conflictcoach van Komeet verwachten?

  • Vrijwilligheid en vertrouwelijkheid zijn de basis.
  • Komeet neemt geen standpunt in, maar helpt de partijen om zelf een oplossing te vinden die voor beide partijen bevredigend is.
  • Wij vinden het belangrijk dat het ‘klikt’. Een vertrouwensband is een voorwaarde voor een goede samenwerking.
  • We gaan er van uit dat mensen de problemen die ze zelf maken ook zelf kunnen oplossen. Partijen zoeken samen naar een oplossing die voor iedereen aanvaardbaar is. Komeet brengt dit proces op gang.  Het gaat het niet om gelijk hebben, maar om het vinden van  een oplossing die voor iedereen aanvaardbaar is. Het doel is dat er weer een gemeenschappelijk belang ontstaat. Komeet creëert de voorwaarden waaronder partijen weer naar elkaar luisteren èn elkaar begrijpen.
Meer weten?

Neem dan contact met ons op.