Video’s Arbeid & Inclusie

Arbeid & Inclusie
Met de Hogeschool Utrecht maakte Isaäk een zestal korte filmpjes waarin mensen hun verhaal over arbeid en werk vertellen. De films zijn gemaakt via de methode van Community Reporting van People Voice Media, waarin Isaäk is opgeleid. Het zijn geen interviews maar zo getrouw mogelijk weergegeven authentieke verhalen van mensen die op de een of andere manier in hun leven anders in arbeid en werk zijn komen te staan dan wat we als ‘normaal’ beschouwen, terwijl er bij allen juist veel passie, power en potentieel zichtbaar is.

De films zijn gemaakt in het kader van het onderzoek- en onderwijsproject Arbeid & Inclusie van de Hogeschool Utrecht; ze dienen als zgn. narratieve data, onderzoeksgegevens dus, net als cijfers (kwantitatieve data) of analyses (kwalitatieve data). Ze kunnen beleidsmakers en organisaties inspireren om arbeid en werk meer inclusief te maken.

     1. Mohamed Talhaoui: Ik Werk om te Bewegen
     2. Nicolette Boersen: Op Eigen Kracht
     3. Carlos Vogels: Colombia, Nederland en Ondernemen
      /li>
     4. Carlijn Mol: Het is héél bijzonder dat ik dit doe!
      /li>
     5. Daan van Beers: Ruimte
      /li>
     6. José ter Voert: Ik heb tot nu toe heel hard aan mezelf gewerkt
      /li>